Confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru www.teodoradumitrescu.ro

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau aveți întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@edituraodris.ro.

La www.teodoradumitrescu.ro, intimitatea vizitatorilor noștri este extrem de importantă pentru noi. Acest document privind politica de confidențialitate descrie tipurile de informații personale primite și colectate de către www.teodoradumitrescu.ro și modul în care este utilizat.

Fișiere log.

La fel ca multe alte site-uri web, www.teodoradumitrescu.ro face uz de fișiere log. Informațiile din interiorul fișierelor de jurnal includ adresele protocolului internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii Internet (ISP), ștampila dată / ora, paginile de trimitere / ieșire și numărul de clicuri pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului, în jurul site-ului, și să adune informații demografice. Adresele IP și alte astfel de informații nu sunt legate de nicio informație care poate fi identificată personal.

Cookie-uri și Web Beacons

www.teodoradumitrescu.ro utilizează cookie-uri pentru a stoca informații despre preferințele vizitatorilor, pentru a înregistra informațiile specifice utilizatorului despre paginile pe care le accesează sau le vizitează, personalizează conținutul paginii web în funcție de tipul de browser al vizitatorilor sau alte informații pe care vizitatorul le trimite prin intermediul browserului.

DoubleClick DART Cookie

:: Google, ca furnizor terț, utilizează cookie-uri pentru a difuza anunțuri www.teodoradumitrescu.ro.

:: Utilizarea de către Google a fișierului cookie DART îi permite să difuzeze anunțuri utilizatorilor pe baza vizitei lor pe www.teodoradumitrescu.ro și pe alte site-uri de pe Internet.

:: Utilizatorii pot renunța la utilizarea modulelor cookie DART accesând politica de confidențialitate a anunțurilor Google și a rețelei de conținut la următoarea adresă URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

:: Unii dintre partenerii noștri de publicitate pot utiliza cookie-uri și beaconuri web pe site-ul nostru. Partenerii noștri de publicitate includ ….

Google AdSense

Aceste servere de anunțuri terțe părți sau rețele publicitare folosesc tehnologia pentru reclamele și linkurile care apar pe www.teodoradumitrescu.ro trimite direct la browserele dvs. Ele primesc automat adresa IP atunci când se întâmplă acest lucru. Alte tehnologii (cum ar fi cookie-uri, JavaScript sau Web Beacons) pot fi, de asemenea, utilizate de rețelele terțe de anunțuri pentru a măsura eficacitatea anunțurilor lor și / sau pentru a personaliza conținutul publicitar pe care îl vedeți.

www.teodoradumitrescu.ro nu are acces la aceste cookie-uri și nu le controlează, care sunt utilizate de agenții de publicitate terță parte.

Trebuie să consultați politicile de confidențialitate ale acestor servere de anunțuri terțe pentru informații mai detaliate despre practicile lor, precum și instrucțiuni despre cum să renunțați la anumite practici. Politica de confidențialitate a politicii www.teodoradumitrescu.ro nu se aplică și nu putem controla activitățile altor agenți de publicitate sau site-uri web.

Dacă doriți să dezactivați modulele cookie, puteți face acest lucru prin opțiunile browserului dvs. individual. Informații mai detaliate despre gestionarea modulelor cookie cu anumite browsere web pot fi găsite pe site-urile respective ale browserelor.


Privacy Policy for https://teodoradumitrescu.ro/

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at contact@edituraodris.ro.

At www.teodoradumitrescu.ro, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.teodoradumitrescu.ro and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, www.teodoradumitrescu.ro makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.teodoradumitrescu.ro does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads www.teodoradumitrescu.ro.
:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.teodoradumitrescu.ro and other sites on the Internet.
:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….

Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.teodoradumitrescu.ro send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.teodoradumitrescu.ro has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.teodoradumitrescu.ro’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.